0
สรุปสูตร ม.ปลาย (ม.4-ม.5-ม.6) รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์
สรุปเนื้อหาหลักๆ ที่สำคัญๆ และจำเป็น สูตร กฎ ทฤษฎี นิยาม ของวิชาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4-ม.5-ม.6 รายวิชาเพิ่มเติมไว้ทั้งหมด เหมาะสำหรับการอ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคฯ
หนังสือ47.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาหลัก ๆ ที่สำคัญ ๆ และจำเป็น สูตร กฎ ทฤษฎี นิยาม ของวิชาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4-ม.5-ม.6 รายวิชาเพิ่มเติมไว้ทั้งหมด ตรงตามเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหมาะสำหรับการอ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบ ทั้งการสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบ O-NET สอบ PAT1 PAT2 สอบ 9 วิชาสามัญ ระบบรับตรง และสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

สารบัญ

วิชาฟิสิกส์
1. บทนำ
2. การเคลื่อนที่แนวตรง
3. แรงและกฎการเคลื่อนที่
ฯลฯ

วิชาเคมี
1. อะตอมและตารางธาตุ
2. พันธะเคมี
3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ
ฯลฯ

วิชาคณิตศาสตร์
1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
2. ระบบจำนวนจริง
3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582981 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 85 x 129 x 8 มม.
น้ำหนัก: 70 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน