0
สรุปหลักกฎหมายที่ใช้ในการสอบท้องถิ่น ภาค ก.
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบบรรจุตำแหน่งต่าง ๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปหลักกฎหมายที่ใช้ในการสอบท้องถิ่น ภาค ก. ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ภาค 1 ความรู้ทั่วไปของกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และภาค 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาคที่ 1 ความรู้ทั่วไปของกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- บทที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- บทที่ 2 กฎหมายพื้นฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน
- บทที่ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ภาคที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- บทที่ 1 กฎหมายพื้นฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่น
- บทที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับบริหารราชการท้องถิ่นตามกฎหมายเฉพาะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165779395 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 166 x 242 x 13 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ภูมีนาท ปาเบ้า
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน