0
สรุปหลักคิดพิชิตสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100 ฉบับสมบูรณ์
เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ ด้วยแนวข้อสอบที่จำลองจากสนามสอบจริง ครบถ้วนทั้ง 5 วิชาสามัญที่ใช้สอบ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 (ฉบับปรับปรุง2560)
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ก้าวเข้าสู่รั้วมัธยมศึกษาอย่างมั่นใจเต็ม 100 ด้วยหนังสือคลังข้อสอบที่จะพาน้อง ๆ ไปสู่จุดเริ่มต้นของชีวิตวัยมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างภาคภูมิใจ ด้วยแนวข้อสอบจริงครบถ้วนทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แนวข้อสอบหลากหลายทั้งสอบเข้า ม.1 รร.ชื่อดัง /รร.สาธิต/ ข้อสอบปลายภาค จากสนามสอบจริงอัพเดทปีลุ่ด พร้อมเฉลยแบบละเอียดเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

สารบัญ

- เทคนิคพิชิตสอบเข้าม. 1
- เรื่ิองที่ต้องอ่านก่อนสอบเข้าม.1
- เทคนิคทำข้อสอบฉบับรอบคอบ
- Part 1 คณิตศาสตร์
- Part 2 วิทยาศาสตร์
- Part 3 ภาษาไทย
- Part 4 สังคมศึกษา
- Part 5 ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

"1.แนะวิธีคิด วิธีเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 รร.ชื่อดังทั่วประเทศ

2.คัดสรรแนวข้อสอบจริงจากสนามสอบจริงปีล่าสุด

3.แนวข้อสอบแบบเข้มข้นเจาะลึกทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164870857 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 192 x 255 x 18 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน