0
สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 4-5-6
สรุปย่อ และกิจกรรมเสริมเพิ่มทักษะทาง "ภาษาไทย" สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-5-6) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ่านง่าย ได้แนวคิด สามารถใช้สอบได้
หนังสือ308.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 4-5-6" เล่มนี้ ได้บรรจุเนื้อหาอย่างย่อของวิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 2) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมกิจกรรมเสริมตามบทเรียน ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ที่วัดทั้งความรู้ ความจำ ความช่างสังเกต การคิดวิเคราะห์ และทักษะการใช้ภาษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาวิชาภาษาไทย นับเป็นคู่มือเสริมที่จะช่วยให้เด็ก ๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี เข้าใจเนื้อหา และรักภาษาไทยเพื่อจะได้มีพื้นฐานสำหรับการศึกษาภาษาไทยในขั้นสูงขึ้นไปอย่างแตกฉาน

สารบัญ

สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 4
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 4

สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 5
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 5

สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 6
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 6

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757412339 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 182 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน