0
สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 1-2-3
สรุปย่อ และกิจกรรมเสริมเพิ่มทักษะทาง "วิทยาศาสตร์" สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-2-3) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ่านง่าย ได้แนวคิด สามารถใช้สอบได้
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 1-2-3" เล่มนี้ ได้บรรจุเนื้อหาอย่างย่อของวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-2-3) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมกิจกรรมเสริมตามบทเรียน ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ที่วัดทั้งความรู้ ความจำ ความช่างสังเกต การคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ นับเป็นคู่มือเสริมที่จะช่วยให้เด็ก ๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี เข้าใจเนื้อหา และรักวิทยาศาสตร์เพื่อจะได้มีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ในขั้นสูงขึ้นไปอย่างแตกฉาน

สารบัญ

สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 1
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 1

สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 2
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 2

สรุปหลักคิด วิทยาศาตร์ ประถม 3
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 3

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757412322 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 182 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน