0
สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 4-5-6
สรุปย่อ และกิจกรรมเสริมเพิ่มทักษะทาง "วิทยาศาสตร์" สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-5-6) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ่านง่าย ได้แนวคิด สามารถใช้สอบได้
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 4-5-6" เล่มนี้ ได้บรรจุเนื้อหาอย่างย่อของวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 2) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมกิจกรรมเสริมตามบทเรียน ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ที่วัดทั้งความรู้ ความจำ ความช่างสังเกต การคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ นับเป็นคู่มือเสริมที่จะช่วยให้เด็ก ๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี เข้าใจเนื้อหา และรักวิทยาศาสตร์เพื่อจะได้มีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ในขั้นสูงขึ้นไปอย่างแตกฉาน

สารบัญ

สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 4
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 4

สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 5
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 5

สรุปหลักคิด วิทยาศาตร์ ประถม 6
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 6

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757412018 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน