0
สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3
สรุปย่อ และกิจกรรมเสริมเพิ่มทักษะวิชา "สังคมศึกษา" สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-2-3) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3" เล่มนี้ ได้บรรจุเนื้อหาอย่างย่อของวิชาภาษาไทย สำหรับชันประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 1) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมกิจกรรมเสริมตามบทเรียน ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สนุกคิดกับวิชาภาษาไทย ที่วัดทั้งความรู้ ความจำ การวิเคราะห์ และทักษะการใช้ภาษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาวิชาภาษาไทย และสามารถพัฒนาต่อยอดสำหรับการศึกษาในอนาคต

สารบัญ

- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1 พระพุทธศาสนา
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1 ประวัติศาสตร์
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1 หน้าที่พลเมืองฯ
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 1
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 2 พระพุทธศาสนา
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 2 ประวัติศาสตร์
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 2 หน้าที่พลเมืองฯ
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 2
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 3 พระพุทธศาสนา
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 3 ประวัติศาสตร์
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 3 หน้าที่พลเมืองฯ
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 3

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414289 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 183 x 255 x 22 มม.
น้ำหนัก: 880 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน