0
สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 4-5-6
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ่านง่าย ได้แนวคิด สามารถใช้สอบ ตอบคำถามคุณครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 4-5-6" เล่มนี้ ได้บรรจุเนื้อหาอย่างย่อของวิชาภาษาไทย สำหรับชันประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 2) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมกิจกรรมเสริมตามบทเรียน ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สนุกคิดกับวิชาภาษาไทย ที่วัดทั้งความรู้ ความจำ การวิเคราะห์ และทักษะการใช้ภาษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาวิชาภาษาไทย และสามารถพัฒนาต่อยอดสำหรับการศึกษาในอนาคต

สารบัญ

- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 4 พระพุทธศาสนา
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 4 ประวัติศาสตร์
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 4 หน้าที่พลเมืองฯ
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 4
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 5 พระพุทธศาสนา
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 5 ประวัติศาสตร์
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 5 หน้าที่พลเมืองฯ
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 5
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 6 พระพุทธศาสนา
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 6 ประวัติศาสตร์
- สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 6 หน้าที่พลเมืองฯ
- เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 6

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414326 (ปกอ่อน) 456 หน้า
ขนาด: 181 x 254 x 24 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน