0
สรุปหลักพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะ เก่งภาษาไทย ประถม 5
อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระแบบเจาะลึก ครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมแบบกิจกรรมเสริมทักษะหลากหลายรูปแบบ ที่จะทำให้นักเรียนชั้น ป.5 ทุกคน เรียนภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยม
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเสริมทักษะภาษาไทย ที่ครบถ้วนทั้งเนื้อหาและแบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจ ซึ่งนักเรียนชั้น ป.5 ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็น ประโยคและส่วนประกอบของประโยค คำเชื่อม คำอุทาน อักษรย่อ การอ่านร้อยกรองแบบต่างๆ มารยาทในการฟัง การดู และการพูดสนทนา สำนวนที่เป็นสุภาษิต และอีกหลากหลายเรื่องราว ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาไทยได้อย่างถ่องแท้ และสนุกไปกับแบบฝึกหัดหลากหลาย เพื่อต่อยอดสู่ชั้นเรียนที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

หลักภาษาไทย จำก็ง่าย ใช้ก็สนุก
- บทที่ 1 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
- บทที่ 2 เครื่องหมายวรรคตอน
- บทที่ 3 คำบุพบท
ฯลฯ

หน่วยที่ 1 ภาษาพาที
- บทที่ 1 สายน้ำ สายชีวิต
- บทที่ 2 ครอบครัวพอเพียง
- บทที่ 3 คนละไม้ คนละมือ
ฯลฯ

หน่วยที่ 2 วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
- บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา
- บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า
ฯลฯ

- แบบทดสอบ หลักภาษาไทย ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท หลักภาษาไทย
- เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 ภาษาพาที
- เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 2 วรรณคดีลำนำ
- เฉลยแบบทดสอบ หลักภาษาไทย ชุดที่ 1 และชุดที่ 2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414258 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 10 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โนว์เลดจ์ สเตชัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน