0
สรุปหลักพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะ เก่งวิทยาศาสตร์ ประถม 4
อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระแบบเจาะลึก ครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมแบบกิจกรรมเสริมทักษะหลากหลายรูปแบบ ที่จะทำให้นักเรียนชั้น ป.4 ทุกคน เรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยม
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรุปหลักพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะ เก่งวิทยาศาสตร์ ประถม 4" หนังสือเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ที่ครบถ้วนทั้งเนื้อหาและแบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจ ซึ่งนักเรียนชั้น ป.4 ทุกคนควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แรงและพลังงาน วัสดุและสาร ตลอดจนเรื่องราวน่ารู้อีกมากมาย ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้ และสนุกไปกับแบบฝึกหัดหลากหลาย เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิต
- บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
- บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน
- บทที่ 1 มวลและน้ำหนัก
- บทที่ 2 แรงเสียดทาน
- บทที่ 3 แสงและการมองเห็น

หน่วยที่ 3 วัสดุและสาร
- บทที่ 1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
- บทที่ 2 สถานะและความหนาแน่นของสาร

หน่วยที่ 4 โลกและอวกาศ
- บทที่ 1 โลกของเรา
- บทที่ 2 ดาวและระบบสุริยะ

- แบบฝึกหัดเสริมทักษะด้านต่าง ๆ
- แบบทดสอบ ชุดที่ 1-2
- เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1-4
- เฉลยแบบฝึกหัดเสริมทักษะด้านต่าง ๆ
- เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 1-2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757412209 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 11 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โนว์เลดจ์ สเตชัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน