0
สรุปหลักพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะ เก่งวิทยาศาสตร์ ประถม 5
อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระแบบเจาะลึก ครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมแบบกิจกรรมเสริมทักษะหลากหลายรูปแบบ ที่จะทำให้นักเรียนชั้น ป.5 ทุกคน เรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยม
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรุปหลักพร้อมแบบฝึกเสริมทักษะ เก่งวิทยาศาสตร์ ประถม 5" หนังสือเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ที่ครบถ้วนทั้งเนื้อหาและแบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจ ซึ่งนักเรียนชั้น ป.4 ทุกคนควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แรงและพลังงาน วัสดุและสาร ตลอดจนเรื่องราวน่ารู้อีกมากมาย ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้ และสนุกไปกับแบบฝึกหัดหลากหลาย เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

หน่วยที่ 1 แรงและพลังงาน
หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลง
หน่วยที่ 3 สิ่งมีชีวิตและแหล่งน้ำ
หน่วยที่ 4 วัฏจักร
- คำถามวัดความรอบรู้หมวดต่าง ๆ
- แบบทดสอบ ชุดที่ 1-2
- เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1-4
- เฉลยคำถามวัดความรอบรู้หมวดต่าง ๆ
- เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 1-2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414609 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 10 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โนว์เลดจ์ สเตชัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน