0
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.1 : Basic Grammar +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ล่าสุด
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กระชับ ครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ล่าสุด พร้อมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ โดยมีเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 English Alphabet
บทที่ 2 Greetings and Introducing One self
บทที่ 3 Days and Months
บทที่ 4 Colors
บทที่ 5 Shapes
บทที่ 6 Numbers
บทที่ 7 Singular and Plural
บทที่ 8 This / That
บทที่ 9 Fruits
บทที่ 10 Body Parts
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710307757 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 186 x 258 x 8 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน