0
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.2 (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหม่ล่าสุด)
คู่มือเรียน-เตรียมสอบ ระดับชั้นประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชนชั้นนำ โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.2 (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหม่ล่าสุด)" เล่มนี้ มีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้ และแนวข้อสอบในการสอบเลื่อนระดับชั้นและติวสอบตลอดปีการศึกษา รวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ สำหรับน้องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการติวเข้มสอบ โดยเนื้อหาเจาะลึกครบทุกสาระการเรียนรู้ สำหรับหลักสูตร EP (English Program), Bilingual, Intensive และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเข้มข้น เนื้อหาแน่น อธิบายสรุปได้ใจความชัดเจน เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบให้เด็กฝึกทำโจทย์ โดยได้ทำการปรับปรุงแนวข้อสอบให้อัปเดตใหม่ล่าสุด และมีความยากมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถใช้เตรียมสอบเข้าห้อง King และห้องเรียนพิเศษ ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

สารบัญ

- Let's Start
- Unit 1 Our new Things
- Unit 2 They are Happy now
- Unit 3 I Can Ride a Bike
- Unit 4 I Have got
- Unit 5 We Have got English
- Unit 6 Let's Play After School
- Unit 7 Let's Buy Presents
- Unit 8 What's the Time?
- Unit 9 Where Does She Work?
- Unit 10 It's Hot Today
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306478 (ปกอ่อน) 380 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 20 มม.
น้ำหนัก: 770 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน