0
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.2 : Basic Grammar +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ล่าสุด
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กระชับ ครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ล่าสุด พร้อมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ โดยมีเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 Animals
บทที่ 2 Family Members
บทที่ 3 Classroom Items
บทที่ 4 Numbers
บทที่ 5 There is / There are
บทที่ 6 These / Those
บทที่ 7 Weather
บทที่ 8 Food
บทที่ 9 Routine
บทที่ 10 House
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710307764 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 9 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน