0
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.3 (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหม่ล่าสุด)
ต่อยอดและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาในหลักสูตร English Program (EP), Bilingual, Intensive และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเข้มข้น โดยมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ต่อยอดและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาในหลักสูตร English Program (EP), Bilingual , Intensive และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับ เข้มข้น โดยมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้ และแนวข้อสอบในการสอบเลื่อนระดับชั้นและติวสอบตลอดปีการศึกษาเนื้อหาครอบคลุมและถูกต้อง ตามตามหลักสูตรและหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน

สารบัญ

- Let's Start!
- Unit 1 I'm from Thailand
- Unit 2 I Love Weekend!
- Unit 3 My Stuff
- Unit 4 Let's go to the Beach!
- Unit 5 At the Zoo
- Unit 6 My Daily Life
- Unit 7 What's in my Town
- Unit 8 Yummy food!
- Unit 9 The mountain is so high
- Unit 10 Let's Walk in the Park
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307000 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 17 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน