0
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.3 : Basic Grammar +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ล่าสุด
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กระชับ ครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ล่าสุด พร้อมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ โดยมีเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 Pets
บทที่ 2 Actions
บทที่ 3 Occupations
บทที่ 4 Time
บทที่ 5 Ordinal Numbers
บทที่ 6 Transportation
บทที่ 7 Clothes
บทที่ 8 Accessories
บทที่ 9 Vegetables
บทที่ 10 Things at Home
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710307771 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 7 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน