0
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.5 : Basic Grammar +เฉลย
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ล่าสุด
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อสาระสำคัญวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื้อหาเข้มข้น อ่านง่าย ตรงประเด็น สอดคล้องตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ล่าสุด พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 Describing People
บทที่ 2 Camping
บทที่ 3 Superlatives
บทที่ 4 Activities in seasons
บทที่ 5 Quantifiers in Countable and Uncountable Nouns
บทที่ 6 Abilities and Inabilities
บทที่ 7 Countries and Nationalities
บทที่ 8 Regular and Irregular Verbs
บทที่ 9 for / since
บทที่ 10 Festivals
บทที่ 11 Natural Disasters
บทที่ 12 Practice

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710307795 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน