0
สรุปหลักภาษาไทยเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดังและโรงเรียนรัฐบาล
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ล่าสุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ แบบทดสอบ O-NET พร้อมเฉลย
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรุปหลักภาษาไทยเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดังและโรงเรียนรัฐบาล" เล่มนี้ ผู้เขียนจัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยมีเนื้หาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนสามารถฝึกฝนและทบทวนเนื้อหาที่สำคัญและควรทราบ ทุกบทจะมีเนื้อหาบทเรียนที่สรุปเป็นใจความสำคัญ เพื่อให้สามารถอ่านทบทวนและทำความเข้าใจได้ง่าย และมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยสำหรับให้นักเรียนฝึกฝนเตรียมสอบ พร้อมแบบทดสอบเพิ่มเติมและแบบทดสอบ O-NET พร้อมเฉลยให้ฝึกฝนเตรียมความพร้อมด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 : สระไทย
บทที่ 2 : พยัญชนะไทย
บทที่ 3 : มาตราตัวสะกด
บทที่ 4 : ไตรยางค์
บทที่ 5 : คำควบกล้ำ (อักษรควบ)
บทที่ 6 : อักษรนำ อักษรตาม
บทที่ 7 : คำเป็น คำตาย
บทที่ 8 : วรรณยุกต์
บทที่ 9: พยางค์และคำ
บทที่ 10 : ชนิดของคำ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311709 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 184 x 257 x 11 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน