0
สรุปหลักภาษาไทยเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและโรงเรียนรัฐบาล
สรุปเนื้อหาภาษาไทยครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบภาษาไทยหลากหลายรูปแบบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ แบบทดสอบ O-NET พร้อมเฉลย
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรุปหลักภาษาไทยเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและโรงเรียนรัฐบาล" เล่มนี้ ผู้เขียนจัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนสามารถฝึกฝนและทบทวนเนื้อหาที่สำคัญและควรทราบ ทุกบทจะมีเนื้อหาบทเรียนที่สรุปเป็นใจความสำคัญ เพื่อให้สามารถอ่านทบทวนและทำความเข้าใจได้ง่าย และมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยสำหรับให้นักเรียนฝึกฝนเตรียมสอบ พร้อมแบบทดสอบเพิ่มเติมและแบบทดสอบ O-NET พร้อมเฉลยให้ฝึกฝนเตรียมความพร้อมด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 : ชนิดของคำ
บทที่ 2 : คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
บทที่ 3 : ประโยค
บทที่ 4 : คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
บทที่ 5 : การสร้างคำ
บทที่ 6 : ถ้อยคำสำนวนไทย
บทที่ 7 : การเขียนและการอ่าน
บทที่ 8 : โวหารในการเขียน
บทที่ 9 : การใช้ภาษา
บทที่ 10 : คุณค่าของวรรณคดี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311716 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน