0
สรุปหลักภาษาไทย ป.4 +เฉลย
หลักสูตรใหม่ล่าสุด สรุปเนื้อหาแบ่งตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทักษะ แบบทดสอบท้ายบทหลากหลาย บัญชีคำพื้นฐานในระดับ ป.4 ถึง 1,270 คำ
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปหลักภาษาไทย ป.4 +เฉลย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาเป็นหลักภาษาไทยที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบ่งเนื้อหาเป็นบท แต่ละบทได้สรุปสาระสำคัญและมีกิจกรรมใช้ในการฝึกฝนอย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน และครู นำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน แก้ไขส่วนบกพร่องที่เป็นปัญหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อการเรียนภาษาไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ไตรยางค์และการผันอักษร
บทที่ 2 มาตราตัวสะกด
บทที่ 3 อักษรควบและอักษรนำ
บทที่ 4 คำพ้อง
บทที่ 5 คำที่มีการันต์
บทที่ 6 คำที่มี รร (ร หัน) และบัน บรร
บทที่ 7 คำที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์
บทที่ 8 คำที่มีตัว ฤ และ ฤๅ
บทที่ 9 คำที่ใช้ ใ- ไ- -ัย และ ไ-ย
บทที่ 10 คำนาม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710308150 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 9 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน