0
สรุปหลักภาษาไทย ป.5 +เฉลย
หลักสูตรใหม่ล่าสุด สรุปเนื้อหาแบ่งตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทักษะ แบบทดสอบท้ายบทหลากหลาย บัญชีคำพื้นฐานในระดับ ป.5 ถึง 1,050 คำ
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปหลักภาษาไทย ป.5 +เฉลย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาเป็นหลักภาษาไทยที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบ่งเนื้อหาเป็นบท แต่ละบทได้สรุปสาระสำคัญและมีกิจกรรมใช้ในการฝึกฝนอย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน และครู นำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน แก้ไขส่วนบกพร่องที่เป็นปัญหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อการเรียนภาษาไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 พยัญชนะ
บทที่ 2 สระไทย
บทที่ 3 คำเป็น คำตาย
บทที่ 4 วรรณยุกต์และการผันวรรณยุกต์
บทที่ 5 มาตราตัวสะกด
บทที่ 6 คำ พยางค์ และการประสมอักษร
บทที่ 7 วลี และประโยค
บทที่ 8 ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร
บทที่ 9 คำนาม
บทที่ 10 คำสรรพนาม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710308167 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 185 x 257 x 9 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน