0
สรุปหลักภาษาไทย-วรรณคดีวิจักษ์ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ เเละเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจเเละความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เเละเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ เเละเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เเละที่สำคัญที่สุดภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนการเเสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองของคนไทยมาอย่างช้านานอีกด้วย คู่มือเล่มนี้จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เเละฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาไทย ทั้งเพื่อการเรียนรู้การสอบเเข่งขัน เเละการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตจริง หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

- การใช้คำในภาษาไทย
- ภาษาไทยในการสื่อสาร
- ภาษาเเละวัฒนธรรม
- พัฒนาการของการสื่อสาร
- ภาษาพัฒนาความคิด
- วรรณคดีวิจักษ์ เรื่องที่ 1 มนัสการมาตาปิตุคุณ เเละมนัสการอาจริยคุณ
- วรรณคดีวิจักษ์ เรื่องที่ 2 อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
- วรรณคดีวิจักษ์ เรื่องที่ 3 นิทานเวตาลเรื่องที่ 10
- วรรณคดีวิจักษ์ เรื่องที่ 4 นิราศนรินทร์คำโคลง
- วรรณคดีวิจักษ์ เรื่องที่ 5 หัวใจชายหนุ่ม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162365522 (ปกอ่อน) 356 หน้า
ขนาด: 191 x 253 x 16 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน