0
สรุปหลักวิชาคณิตศาสตร์ 2 ม.4
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการสอบวัดความรู้ สอบเลื่อนชั้น และติวสอบเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบจริงกว่า 200 ข้อ
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรุปหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.4" เล่มนี้ เน้นการสรุปเนื้อหาความรู้ความเข้าใจของสาระวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยมีเนื้อหาที่อ่านง่าย สรุปหลักการสำคัญ พร้อมเน้นตัวอย่างโจทย์ และสรุปวิธีคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีแนวข้อสอบจริงท้ายเล่มเพื่อเตรียมพื้นฐานความพร้อมให้นักเรียนได้ฝึกฝนจริง เพื่อเพิ่มเติมความรู้และเตรียมตัวสอบ เพิ่มคะแนนตลอดทั้งปีการศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 2 ระบบจำนวนจริง
บทที่ 3 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
บทที่ 4 ระบบสมการเชิงเส้น+เมทริกซ์
บทที่ 5 ฟังก์ชัน
บทที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164490338 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 192 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน