0
สรุปหลักวิชาชีววิทยา ม.4
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการสอบวัดความรู้ สอบเลื่อนชั้น และติวสอบเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบจริงกว่า 200 ข้อ
หนังสือ223.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือสรุปเนื้อหาอย่างละเอียดวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับเตรียมพื้นฐานของนักเรียนในการเรียนวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย โดยเน้นให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับลึกขึ้นพร้อมเน้นแบบฝึกหัด แนวข้อสอบจริง และการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ชัดเจนและเข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร
บทที่ 2 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 4 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
บทที่ 5 การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์
บทที่ 6 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ
บทที่ 7 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 8 วิวัฒนาการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164490017 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 13 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน