0
สรุปหลักวิชา O-NET ม.3
สรุปเนื้อหาเข้ม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ รวม 4 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้อ่านสรุปเนื้อหาความรู้ ทบทวนความรู้ และฝึกทักษะการทำข้อสอบ เพื่อใช้เตรียมสอบ O-NET ให้ได้คะแนนสูงสุด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

คณิตศาสตร์
- บทที่ 1 ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
- บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม
- บทที่ 3 เศษส่วนและทศนิยม
ฯลฯ

วิทยาศาสตร์
- สาระการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
- สาระการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- สาระการเรียนรู้ที่ 3 สารและสมบัติของสาร
ฯลฯ

ภาษาไทย
- เสียงในภาษาไทย
- พยางค์
- คำ
ฯลฯ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- Grammar
- Vocabulary
- Communication
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375361 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน