0
สรุปหลักเคมี ม.4-5-6 พร้อมตะลุยโจทย์
สรุปเนื้อหาตามบทเรียนตรงตามหลักสูตรใหม่ แนวคิดและเทคนิคในการทำข้อสอบ เพื่อเพิ่มเกรดในทุกภาคเรียน และต่อยอดทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป
หนังสือ451.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปูพื้นฐานทางการเรียนเคมี ด้วยหลักคิดและสูตรที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็น อาทิ อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของธาตุและสารประกอบ ปริมาณสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ฯลฯ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พร้อมโจทย์หลากหลายที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น สำหรับเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยรวมข้อสอบเคมีพร้อมเฉลย เตรียมความพร้อมก่อนสอบ เขียนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีในระดับมัธยมและได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย

สารบัญ

บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
บทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์
บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
บทที่ 6 อัตราการการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 7 สมดุลเคมี
บทที่ 8 กรด-เบส
บทที่ 9 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
บทที่ 10 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164418257 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 184 x 257 x 31 มม.
น้ำหนัก: 1020 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน