0
สรุปหลักเนื้อหา + ข้อสอบ สอบเข้า ม.4 + O-NET ม.3 มั่นใจเต็ม 100
สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครบทั้ง 5 วิชาหลัก พร้อมแนวข้อสอบเข้า ม.4 และแนวข้อสอบ O-NET ล่าสุด
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครบทั้ง 5 วิชาหลัก พร้อมแนวข้อสอบเข้า ม.4 และแนวข้อสอบ O-NET ล่าสุด เฉลยละเอียดสามารถอ่านทำความเข้าใจได้ง่ายด้วยตนเอง

สารบัญ

Part 1 คณิตศาสตร์
Part 2 วิทยาศาตร์
Part 3 ภาษาไทย
Part 4 ภาษาอังกฤษ
Part 5 สังคมศึกษาฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164872172 (ปกอ่อน) 636 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 46 มม.
น้ำหนัก: 1140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน