0
สรุปหลัก คณิตศาสตร์ ม.6 ติวให้ผ่านและสอบได้ 100%
หนังสือเล่มนี้มีทั้งการสอบระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค เน้นเฉพาะข้อสอบที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนและการสอบ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งการสอบ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปหลัก คณิตศาสตร์ ม.6" ติวให้ผ่านและสอบได้ 100%" เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือเรียนหลักคณิตศาสตร์ ที่ได้สรุปใจความสำคัญหลัก ๆ ที่นักเรียนจะใช้ในการทำข้อสอบทั้งการสอบระหว่าง กลางภาค และปลายภาค เน้นเฉพาะข้อสอบที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนและการสอน สามารถนำไปใช้ได้ทั้งการสอบตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1
- บทที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
- บทที่ 2 การแจกแจงแบบปกติ
- บทที่ 3 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2
- บทที่ 1 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
- บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น
- บทที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162368219 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน