0
สรุปหลัก ม.ต้น (ม.1-ม.2-ม.3) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สรุปเนื้อหาหลัก ๆ ที่สำคัญ ๆ และจำเป็น สูตร กฎ ทฤษฎี นิยาม สาระการเรียรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-ม.2-ม.3 เหมาะสำหรับการอ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบ ทั้งสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคฯ
หนังสือ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาหลัก ๆ ที่สำคัญและจำเป็น ตลอดจนสูตร กฎ ทฤษฎี นิยาม ไวยากรณ์ เกร็ดความรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-ม.2-ม.3 ตรงตามเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับการอ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบ ทั้งการสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และเตรียมสอบ O-NET ม.3 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สารบัญ

สรุปสูตรและสาระสำคัญ (สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สรุปสูตรและสาระสำคัญ (สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
คณิตศาสตร์
1. จำนวนและตัวเลข
2. จำนวนนับ
3. จำนวนจริง
ฯลฯ

สรุปสูตรและสาระสำคัญ (สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ
- Gerund หรือ Verbal Noun (v.+ing)
- คำที่แสดง Condition
- Wish
- if Clauses หรือ Conditional Sentences (ประโยคเงื่อนไข)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583001 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 85 x 129 x 10 มม.
น้ำหนัก: 85 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน