0
ลด 15%
สรุปอังกฤษ ป.2 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์
เรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียน และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด)
หนังสือ109.65 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ป.2 ไว้อย่างครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ ครบถ้วน เข้าใจง่าย จดจำได้เร็ว เรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียน และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง พร้อมแบบฝึกทักษะที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความคิด เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป.2 ได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

Lesson 1 The Alphabet
Lesson 2 Greeting
Lesson 3 Noun
Lesson 4 Pronoun
Lesson 5 Verb to be
Lesson 6 Verb to have
Lesson 7 Our school
Lesson 8 Number
Lesson 9 How much
Lesson 10 How many animals are there?
Lesson 11 Where is Bobby?
Lesson 12 What time is it?
เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000396 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน