0
สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6
สรุปเนื้อหา ครบทุกบท แบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลย แนวข้อสอบจริง O-NET ปีล่าสุด
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเข้มเนื้อหาสาระวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อครูที่สอนภาษาอังกฤษและนักเรียน นำไปเป็นคู่มือในการเรียนการสอน พร้อมแบบฝึกทบทวน เตรียมตัวสอบ O-NET และสอบเข้า ม.1 เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นบทเรียนระดับนานาชาติ เพื่อทดสอบตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถเทียบเคียงกับนานาชาติได้หรือไม่ เพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เตรียมตัวเก็บคะแนน O-NET เข้า ม.1 เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป

สารบัญ

Unit 1 Greeting, Introduction, Farewell and Thankfulness
Unit 2 Apology and Permission
Unit 3 Imperative and Request
Unit 4 What's the Matter?
Unit 5 Numbers. Dates. Weeks. Months. Years and Seasons
Unit 6 Nouns
Unit 7 Pronouns
Unit 8 Auxiliary Verbs
Unit 9 Verbs
Unit 10 Tenses
etc.

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017773 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 9 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน