0
สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.1-2-3
สรุปเนื้อหาแบบเข้มข้น พร้อมแบบฝึกหัดสำหรับ เตรียมสอบประจำภาค เตรียมสอบ O-NET เตรียมสอบเข้า ม.4
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.1-2-3" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรใหม่ล่าสุดครอบคลุมเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์ส่วนที่เป็นเคมีทั้ง ม.1-2-3 และได้เรียบเรียงเนื้อหาตามหนังสือเรียนของ สสวท. เล่มใหม่ล่าสุด ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 หน่วยและการบันทึกค่าทางฟิสิกส์
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
บทที่ 4 การเคลื่อนที่ 2 มิติ
บทที่ 5 งานพลังงานและโมเมนตัม
บทที่ 6 เครื่องกล
บทที่ 7 โมเมนต์
บทที่ 8 ความร้อน
บทที่ 9 ของไหล
บทที่ 10 คลื่นกล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016424 (ปกอ่อน) 408 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 19 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน