0
สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ เคมี ม.1-2-3
สรุปเนื้อหาแบบเข้มข้น พร้อมแบบฝึกสำหรับ เตรียมสอบประจำภาค เตรียมสอบ O-NET เตรียมสอบเข้า ม.4
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ เคมี ม.1-2-3" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรใหม่ล่าสุดครอบคลุมเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์ส่วนที่เป็นเคมีทั้ง ม.1-2-3 และได้เรียบเรียงเนื้อหาตามหนังสือเรียนของ สสวท. เล่มใหม่ล่าสุด ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
บทที่ 2 สารรอบตัว
บทที่ 3 ธาตุและสารประกอบ
บทที่ 4 สารละลายกรด-เบส
บทที่ 5 การแยกสาร
บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของสาร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016301 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน