0
สรุปเข้มเนื้อหาครบทุกวิชา + ข้อสอบ ป.2 มั่นใจเต็ม 100
เนื้อหาเข้มครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานปี 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เน้นความเข้าใจ สรุปสั้น ๆ แล้วลงมือทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ
ผู้เขียน ครูทานตะวัน
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปเข้มเนื้อหาครบทุกวิชา + ข้อสอบ ป.2 มั่นใจเต็ม 100" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้ปกครองและน้อง ๆ สามารถติดตามบทเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยการออกแบบเนื้อหาให้สั้นกระชับ เก็บรายละเอียดครบถ้วนตามหลักสูตร เน้นความเข้าใจด้วยวิธีคิดที่ถูกต้อง ไล่จากง่ายไปยาก ทำให้เรียนรู้ร่วมกัน และฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดได้อย่างไม่น่าเบื่อ ช่วยให้มองเห็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งเสริมก่อนสอบจริง นอกจากมีการสรุปเนื้อหาแล้ว ยังมีแบบฝึกหัดและข้อสอบที่จัดเตรียมให้พร้อมเฉลยอย่างละเอียด พร้อมรับมือทั้งการสอบกลางภาค และสอบปลายภาคอีกด้วย

สารบัญ

Part 1 วิชาคณิตศาสตร์
Part 2 วิชาภาษาไทย
Part 3 วิชาวิทยาศาสตร์
Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
Part 5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Part 6 วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
Part 7 วิชาการงานอาชีพ
Part 8 วิชาศิลปะ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161009696 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 193 x 253 x 22 มม.
น้ำหนัก: 860 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน