0
สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สอบเข้า ม.4) มั่นใจเต็ม 100
จัดเต็มทุกกระบวนท่า สรุปเนื้อหากระชับ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เทคนิค พร้อมเก็บทุกคะแนน ทบทวนได้ในเวลาที่จำกัด เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-2-3) เพื่อเพิ่มเกรด และเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สอบเข้า ม.4) มั่นใจเต็ม 100" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 Part คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และเทคโนโลยี พร้อมตัวอย่างโจทย์ เทคนิคในการจดจำเนื้อหาที่ง่าย และรวบรวมแนวข้อสอบเพื่อพร้อมรับมือในทุกสนามสอบ ตั้งแต่สอบเลื่อนชั้นในระดับ ม.ต้น และสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

สารบัญ

Part 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- บทที่ 1 กล้องจุลทรรศน์
- บทที่ 2 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
- บทที่ 3 องค์ประกอบของพืช
ฯลฯ

Part 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
- บทที่ 1 สารรอบตัว
- บทที่ 2 การแยกสาร
- บทที่ 3 สารละลาย
ฯลฯ

Part 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
- บทที่ 1 ดาราศาสตร์และอวกาศ
- บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
- บทที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลง

Part 4 เทคโนโลยี
- บทที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
- บทที่ 2 กระบวนการออกแบบ
- บทที่ 3 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164872431 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 20 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน