0
สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100 (PDF)
เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5-6) ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและฟิสิกส์ ที่ต้องการเพิ่มเกรดในชั้นเรียนและเพิ่มคะแนนวิชาฟิสิกส์ในสนามสอบระดับประเทศ
หนังสือ284.05 บาท
e-books(PDF) ?299.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั้งรายพื้นฐานและเพิ่มเติมตั้งแต่ระดับชั้น ม.4-ม.6 แบ่งเนื้อหาออกเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งหมด 6 กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจ และทบทวนเนื้อหาก่อนการสอบในระยะเวลาที่จำกัดทุกสนามสอบ ขั้นตอนการเฉลยละเอียด สามารถอ่านทำความเข้ใจได้ง่ายด้วยตนเอง เตรียมพร้อมเก็บทุกคะแนนในสนามสอบระดับโรงเรียนและระดับประเทศ

สารบัญ

Part 1 บทนำ
Part 2 กลุ่มกลศาสตร์
Part 3 กลุ่มสมบัติเชิงกลของสาร
Part 4 กลุ่มคลื่น
Part 5 กลุ่มไฟฟ้า
Part 6 กลุ่มฟิสิกส์ยุคใหม่

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161008668 (PDF) 400 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน