0
สรุปเข้มเนื้อหา สังคม ม.ต้น พิชิตสอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100 (PDF)
ย่อยให้อ่านง่าย คัดมาเฉพาะเนื้อหาที่มักออกสอบบ่อย เสริมความเข้าใจ ช่วยให้จดจำได้ง่ายและจำได้นาน เนื้อหาครบ (ศาสนา, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, หน้าที่พลเมือง) อัพเดตล่าสุด
หนังสือ270.75 บาท
e-books(PDF) ?285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิชาสังคมศึกษาขึ้นชื่อว่ามีเนื้อหามาก และยาก จนเด็ก ๆ หลายคนท้อแท้และละทิ้งการเตรียมตัววิชานี้ไป ทั้ง ๆ ที่ถ้าหากตั้งใจอ่านอีกนิด ทำความเข้าใจอีกหน่อย คะแนนสอบจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แถมยังส่งผลต่อผลลัพธิ์ในการสอบอีกด้วย

    "สรุปเข้มเนื้อหา สังคม ม.ต้น พิชิตสอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100" เล่มนี้ จึงตอบทุกโจทย์ด้วยการกลั่นกรองเนื้อหาที่สำคัญ สั้นกระชับเรียบเรียงใหม่ให้ทบทวนได้ง่ายด้วยภาพ แผนภูมิ แผนภาพ ตารางต่าง ๆ เอาเท่าที่จำเป็น เน้นที่ออกสอบ พร้อมทั้งมีแนวข้อสอบไว้ให้ทดสอบฝีมือ ทั้งส่วนท้ายของสาระวิชา และแนวข้อสอบรวมที่เน้นเพื่อการสอบเข้า ม.4 พร้อมด้วยเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้พร้อมมั่นใจเต็ม 100 ทุกสนามสอบ

สารบัญ

Chapter 01 สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
Chapter 02 ภูมิศาสตร์
Chapter 03 เศรษฐศาสตร์
Chapter 04 ประวัติศาสตร์
Chapter 05 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
Chapter 06 อาเซียนศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161007067 (PDF) 420 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน