0
สรุปเข้มเพื่อเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เตรียมตัวสอบเก็บคะแนน และสอบ O-NET ใช้เตรียมสอบระดับนานาชาติ HI-Q Project
ผู้เขียน ฐานันดร ลีห์
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำเทคนิคและวิธีการตอบอย่างละเอียด เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบย่อยหลังบทเรียน เตรียมตัวสอบเก็บคะแนน และสอบ O-NET ตลอดจนใช้เตรียมสอบระดับนานาชาติ Hi-Q Project

สารบัญ

1. พื้นที่ผิวและปริมาตร
2. พาราโบลา
3. ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
4. สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
5. ความน่าจะเป็น
6. สถิติ
7. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
8. จำนวนจริง
9. การแยกตัวประกอบพหุนาม
10. สมการกำลังสอง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016165 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน