0
สรุปเข้มเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6
สรุปเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อหาสาระที่ส่วนใหญ่เป็นบทเรียนระดับนานาชาติ เพื่อทดสอบตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถเทียบเคียงกับนานาชาติได้หรือไม่ ฯลฯ
ผู้เขียน ฐานันดร ลีห์
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อหาสาระที่ส่วนใหญ่เป็นบทเรียนระดับนานาชาติ เพื่อทดสอบตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถเทียบเคียงกับนานาชาติได้หรือไม่ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำเทคนิคและวิธีการตอบอย่างละเอียด เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบย่อยหลังบทเรียน เตรียมตัวสอบเก็บคะแนน และสอบ Entrance ตลอดจนใช้เตรียมสอบระดับนานาชาติ Hi-Q Project

สารบัญ

Unit 1 Greeting. Introduction, farewell and Thankfulness
Unit 2 Apology, permission
Unit 3 Imperative and Request
Unit 4 What's the matter?
Unit 5 Number, date, mouths, years, and seasons
Unit 6 Nouns
Unit 7 Pronouns
Unit 8 Auxiliary Verbs
Unit 9 Verbs
Unit 10 Tense
etc.

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016110 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน