0
สรุปเข้ม ข้อสอบใหม่ ก.พ. (ภาค ก) ฉบับสมบูรณ์
เจาะลึกเนื้อหาสำคัญ ที่ออกสอบบ่อย ครบทุกรายวิชาตรงตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2563 สำหรับสอบบรรจุเข้ารับราชการทุกตำแหน่งในสังกัด ก.พ. ทั่วประเทศ
หนังสือ565.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ฉบับสมบูรณ์เล่มใหม่ล่าสุด สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการในสังกัด ก.พ. ภายในหนังสือประกอบด้วย ส่วนของสรุปเนื้อหาระดับเข้มข้น โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยครบทุกหัวข้อ และส่วนของแนวข้อสอบปรับปรุงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด (ปี 2563) โดยเตรียมความพร้อมให้กับผู้อ่านได้ฝึกทำข้อสอบด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริง มากกว่า 20 ชุด (1,200 ข้อ) พร้อมเฉลยอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียดที่สุด

สารบัญ

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- สรุปเนื้อหาวิชความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 1-10
- เฉลย

วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- สรุปเนื้อหาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุดที่ 1-10
- เฉลย

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่
- สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติที่ออกสอบบ่อย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1-4
- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164493476 (ปกอ่อน) 456 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 23 มม.
น้ำหนัก: 930 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน