0
สรุปเข้ม + ข้อสอบ ป.5 (8 วิชา)
เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุดตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยแบ่งออกเป็น วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเน้นเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นต่อการสอบ สรุปสั้นกระชับ พร้อมแนะเทคนิค วิธีคิด และวิธีจดจำ ทดลองแนวข้อสอบจริง คัดสรรมาให้ฝึกฝนหลายระดับ พร้อมเฉลยละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน ป.5 ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาและทดสอบฝีมือก่อนเข้าสอบ เพื่อคะแนนสอบที่สูงกว่าและเป็นพื้นฐานที่ดีต่อไปในชั้น ป.5-6

สารบัญ

- สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- สาระการเรียนรู้สุขศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306423 (ปกอ่อน) 572 หน้า
ขนาด: 190 x 250 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน