0
สรุปเข้ม + ข้อสอบ 8 วิชา ป.6 มั่นใจเต็ม 100
เจาะลึกเนื้อหา 5 วิชาสามัญ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ) พร้อมแนวข้อสอบจริงอีก 3 วิชาสำคัญ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพละศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์)
หนังสือ327.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือสรุปเข้ม 8 วิชา ป.6 มั่นใจเต็ม 100 เจาะลึกเนื้อหา 5 วิชาสามัญ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ) พร้อมแนวข้อสอบจริงอีก 3 วิชาสำคัญ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพละศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์) เรียบเรียงเนื้อหาเข้าใจง่าย พร้อมอัปเดตแบบทดสอบและแนวข้อสอบ แบ่งแยกตามรายวิชา วิชาละ 2 ชุด ให้พร้อมรับมือกับการสอบทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น (ม.1) ต่อไป

สารบัญ

PART 1 คณิตศาสตร์ ป.6
บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
บทที่ 2 ตัวประกอบจำนวนนับ ตัวหารร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อย
บทที่ 3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
บทที่ 4 ทศนิยม
บทที่ 5 มุมและเส้นขนาน

PART 2 วิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
บทที่ 2 สารและการแยกสาร
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
บทที่ 4 ปรากฏการณ์เงาของโลก
บทที่ 5 เทคโนโลยีอวกาศ
บทที่ 6 หินในท้องถิ่น
บทที่ 7 ลม ภัยธรรมชาติ และปรากฏการณ์เรือนกระจก

PART 3 ภาษาไทย
บทที่ 1 หลักภาษาไทย
บทที่ 2 ภาษาพาที
บทที่ 3 วรรณคดีลำนำ

PART 4 สังคมศึกษา
บทที่ 1 ศาสนา
บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์
บทที่ 3 ภูมิศาสตร์
บทที่ 4 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
บทที่ 5 ประวัติศาสตร์
บทที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน

PART 5 ภาษาอังกฤษ
Grammar Usage
Tenses
WORDS OF QUANTITY

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164871724 (ปกอ่อน) 544 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 43 มม.
น้ำหนัก: 980 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน