0
สรุปเข้ม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 O-NET
สรุปเข้มเต็มเนื้อหา แบบฝึกทดสอบเชิงลึก เตรียมสอบประจำภาค เตรียมสอบ O-NET เตรียมสอบเข้า ม.4 +แนวข้อสอบ O-NET ปีล่าสุด
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรุปเข้ม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 O-NET" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สรุปใจความสำคัญ ประเด็นต่าง ๆ ที่มักถูกนำมาออกข้อสอบ แยกตามเรื่องอ่านเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวน ใช้เตรียมตัวสอบ O-NET และสอบเข้า ม.4 อัพเดทข้อมูลใหม่ล่าสุด พร้อมแนวข้อสอบ O-NET ปีล่าสุดพร้อมเฉลย

สารบัญ

วิทยาศาสตร์ 2 ม.1 เล่ม 2 (ชีววิทยา)
- บทที่ 4 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
- บทที่ 5 การดำรงชีวิตของพืช

วิทยาศาสตร์ 4 ม.2 เล่ม 2 (ชีววิทยา)
- บทที่ 1 อาหารกับการดำรงชีวิต
- บทที่ 2 ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์

วิทยาศาสตร์ 6 ม.3 เล่ม 2 (ชีววิทยา)
- บทที่ 4 ระบบนิเวศ
- บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
- บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017940 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน