0
สรุปเข้ม ตะลุยสอบเข้า ม.4 วิทยาศาสตร์
สรุปสุดยอด สอบเข้า ม.4 และ O-NET ม.3 รวมเนื้อหาเด่น ตรงประเด็น ครบถ้วน มั่นใจก่อนสอบ
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ O-NET ม.3 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
บทที่ 2 สารรอบตัว
บทที่ 3 สารละลาย
บทที่ 4 สารละลายกรด-เบส
บทที่ 5 บรรยากาศ
บทที่ 6 ลม ฟ้า อากาศ
บทที่ 7 การเคลื่อนที่
บทที่ 8 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 9 การำดำรงชีวิตของพืช
บทที่ 10 การจำแนกสาร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167298467 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 98 x 179 x 11 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แพนสยาม, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน