0
สรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.3
สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมแบบฝึกทบทวน เตรียมตัวสอบ O-NET และสอบเข้า ม.4 ใช้เตรียมสอบระดับนานาชาติ Hi-Q Project
ผู้เขียน ฐานันดร ลีห์
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเข้มเนื้อหาสาระวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อครูที่สอนภาษาอังกฤษและนักเรียน นำไปเป็นคู่มือในการเรียนการสอน พร้อมแบบฝึกทบทวน เตรียมตัวสอบ O-NET และสอบเข้า ม.4 ใช้เตรียมสอบระดับนานาชาติ Hi-Q Project

สารบัญ

Unit 1 Adverb of frequency
Unit 2 Linking Verb
Unit 3 So do I, Neither do I
Unit 4 Conditional Sentences
Unit 5 Subject and Verb Agreement
Unit 6 The use of Tenses
Unit 7 Infinitive, Gerund and Participle
Unit 8 Preposition
Unit 9 Direct and Indirect speech
Unit 10 Question Tags
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016127 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน