0
สรุปเข้ม ภาษาไทย มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.4-6 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยและเฉลยอย่างละเอียด พิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, สอบตรง และระบบใหม่ TCAS
แลกซื้อ สินค้าราคาพิเศษ
ซื้อครบ 100 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อหนังสือที่ร่วมรายการ ราคาพิเศษ
อ่านต่อ
หนังสือ208.05 บาท
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมเนื้อหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมปลายอย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ เพื่ออ่านก่อนสอบโดยเฉพาะ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 บทหลักๆ ได้แก่ หลักภาษาไทย การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และวรรณคดีไทย พร้อมการนำเสนอในรูปแบบตาราง และ Mind Map เพื่อให้เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างหลากหลาย ตลอดจนมีแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย พร้อมเฉลยและคำอธิบายแบบละเอียด เพื่อใช้ในการสอบเข้าคณะต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

บทที่ 1 หลักภาษาไทย
- เสียงในภาษาไทย
- คำ
- การสร้างคำในภาษาไทย
ฯลฯ

2 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- การสื่อสาร
- ภาษากับการสื่อสาร
- การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ฯลฯ

3 วรรณคดีไทย
- วรรณคดี
- ลักษณะของวรรณคดีไทย
- เนื้อหาในวรรณคดีไทย
ฯลฯ

แนวข้อสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163811929 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน