0
ลด 15%
สรุปเข้ม+แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 เข้า ม.4 และ O-NET
สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบจริง ทุกหน่วย ทุกบท ทุกเรื่อง เตรียมสอบคัดเลือกเข้า เตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ม.4 ทั่วประเทศและเตรียมสอบ O-NET
หนังสือ220.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-2-3 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกบทตั้งแต่ ม.1- ม.3 พร้อมทั้งโจทย์ข้อสอบท้ายบทและเฉลยละเอียด และเพิ่มแนวข้อสอบจริง O-NET และข้อสอบเข้า ม.4 สามารถใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค หรือทบทวนเตรียมสอบ O-NET และสอบเข้า ม.4

สารบัญ

- วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
- วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
- วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1
- วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2
- วืทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
- วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018824 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 184 x 256 x 19 มม.
น้ำหนัก: 680 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน