0
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 + แนวข้อสอบเสมือนจริง (PDF)
สรุปเข้มเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 2 สำหรับสายศิลป์-ภาษา ม.4, ม.5 และ ม.6 อย่างครบถ้วน แนวข้อสอบเสมือนจริงที่ออกสอบบ่อย พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ 9 วิชาสามัญโดยเฉพาะ
หนังสือ177.65 บาท
e-books(PDF) ?189.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเนื้อหา พร้อมด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริงที่ออกสอบบ่อย โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมในการสอบ 9 วิชาสามัญ อย่างมั่นใจ

สารบัญ

Part 1 รู้จัก 9 วิชาสามัญ
- เนื้อหาการสอบ 9 วิชาสามัญ
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
- ระเบียบการเข้าห้องสอบ
- กำหนดการสอบ

Part 2 เจาะลึกการสอบ และแนวข้อสอบชีววิทยาออกอะไรบ้าง
- ลักษณะข้อสอบ
- คะแนน
- วิเคราะห์ข้อสอบ

Part 3 เนื้อหาและแบบฝึกหัด
- บทที่ 1 จำนวนจริงและการดำเนินการ
- บทที่ 2 การวัด
- บทที่ 3 พีชคณิต
- บทที่ 4 ความน่าจะเป็น

Part 4 ตะลุยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
- แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชุดที่ 1 - 5
- เฉลยแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชุดที่ 1 - 5

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840075093 (PDF) 280 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน