0
สรุปเข้ม Science ม.ต้น (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)
เตรียมสอบ เด็กสายวิทย์ เนื้อหาละเอียดครบถ้วน ครอบคลุมทุกสนามสอบ O-NET ม.3 สอบ พสวท. สอบเข้า ม.4 สอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียน แนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อยาก
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปเข้ม Science ม.ต้น (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.ต้น สรุปเนื้อหากระชับและครอบคลุมตั้งแต่ ม.1-2-3 พร้อมแนวข้อสอบที่หลากหลาย เพื่อให้น้อง ๆ ได้ทดสอบความเข้าใจ พร้อมทั้งยังเฉลยละเอียดอธิบายซ้ำให้จดจำได้ดี โดยแยกเนื้อหาออกเป็น วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพ ทำให้น้อง ๆ สามารถแบ่งอ่าน และทำความเข้าใจในแต่ละวิชาไปพร้อมกับข้อสอบได้อีกด้วย

สารบัญ

วิชาฟิสิกส์
- บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
- บทที่ 2 งานและพลังงาน
- บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ฯลฯ

วิชาเคมี
- บทที่ 1 สารและสมบัติของสาร
- บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของสาร
- บทที่ 3 ปฏิกิริยาเคมี
- แนวข้อสอบวิชาเคมี

วิชาชีววิทยา
- บทที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- บทที่ 2 ระบบนิเวศ
- บทที่ 3 พืช
ฯลฯ

วิทยาศาสตร์กายภาพ
- บทที่ 1 โลกและการเปลี่ยนแปลง
- บทที่ 2 แหล่งน้ำ
- บทที่ 3 ดิน หิน แร่ธาตุต่าง ๆ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491991 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน