0
สรุปเคมี มัธยมปลาย : Chemistry For High School Students
เนื้อหากระชับ ครบถ้วนสมบูรณ์ในเล่มเดียว ปรับปรุงเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561-2570 สำหรับเตรียมสอบในห้องเรียน และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักเรียนสายวิทย์ทุกคนใช้อ่านควบคู่กับหนังสือของโรงเรียน เพื่อเตรียมตัวสอบในทุกสนาม เช่น PAT2, วิชาสามัญ, ONET และสอบเก็บคะแนนที่โรงเรียน โดยจะช่วยให้นักเรียนใช้เวลาทบทวนเนื้อหาน้อยที่สุด แต่ได้เนื้อหาครบถ้วนมากที่สุด นอกจากนั้น ท้ายบทของทุกบท ยังมีแนวข้อสอบให้นักเรียนได้ทดลองทำด้วย

สารบัญ

- ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
- อะตอมและสมบัติของธาตุ
- พันธะเคมี
- โมลและสูตรเคมี
- สารละลาย
- ปริมาณสัมพันธ์
- แก๊สและสมบัติของแก๊ส
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- สมดุลเคมี
- กรด-เบส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165821308 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วัฒน สุทธิศิริมงคล
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน